Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:01

Publiceringsdatum: 2014-03-21

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari 2014

Slakten av nötkreatur ökade med 7,1 % och slakten av svin med 0,2 % under januari 2014 jämfört med januari 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 6,8 % under motsvarande period. Produktionen av smör minskade med 25 % och produktionen av grädde med 4,5 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen