Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:07

Publiceringsdatum: 2014-09-26

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–juli 2014

Slakten av nötkreatur ökade med 3,9 % och slakten av svin med 0,9 % under januari–juli 2014 jämfört med januari–juli 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,9 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 5,7 % under januari–juli 2014 jämfört med motsvarande period under år 2013. Produktionen av mjölkpulver ökade med 23,4 % och produktionen av smör minskade med 3,8 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen