Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:11

Publiceringsdatum: 2015-01-22

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökad mjölkinvägning men minskad produktion av konsumtionsmjölk November 2014

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 6,7 % under perioden januari till november 2014. Produktionen av grädde ökade med 0,5 % medan produktionen av ost minskade med 2,3 % under samma period. Produktionen av mjölkpulver var 21,1 % högre än vid motsvarande tidpunkt 2013. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014.

Slaktstatistiken för november månad är inte färdigställd och kan inte redovisas ännu. Vissa tabellvärden har därför ersatts av två prickar. Följaktligen visar Figur B och Figur C bara utvecklingen till och med oktober.

Hitta på sidan

Till toppen