Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:01

Publiceringsdatum: 2015-03-23

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt fallande produktion av konsumtionsmjölk

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2015 var 252 000 ton; lika mycket som ett år tidigare och 2,9 % mer än föregående månad. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2012–2014 samt januari 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk sjönk med 2,7 % jämfört både med december 2014 och produktionen ett år tidigare, till 70 000 ton. Produktionen av smör steg dock under januari och nådde upp till 1 400 ton.

Slakten av nötkreatur var 2,6 % lägre än i januari 2014, sammanlagt slaktades cirka 35 000 vuxna nöt och 2 000 kalvar. Även slakten av svin var lägre än i januari 2014, 207 430 djur jämfört med 221 140 året innan. I den förra utgåvan av Animalieproduktion var slaktstatistiken för november och december preliminär, men nu finns slutgiltig sådan i Jordbruksverkets statistikdatabas. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Statistik över slakten av fjäderfä finns nu tillgänglig för hela 2014. Produktionen av slaktkyckling var 126 150 ton eller cirka 88 miljoner djur, cirka 7,4 % mer än år 2013. Antalet slaktade höns sjönk något, liksom antalet slaktade kalkoner.

Även ägginvägningsstatistiken är nu färdigställd för 2014. Under året passerade 99 700 ton ägg Svenska äggs medlemspackerier, vilket borde innebära att cirka 121,6 ton ägg producerades totalt i landet under året.

Hitta på sidan

Till toppen