Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:02

Publiceringsdatum: 2015-04-23

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

211 000 svin slaktade under februari 2015

Kvantiteten invägd mjölk i februari 2015 var 232 000 ton; något mindre än ett år tidigare och 7,9 % mindre än föregående månad. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2012–2014 samt februari 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var densamma som i februari 2014, 64 000 ton. Produktionen av smör sjönk påtagligt jämfört med januari och minskade med 29 % till 1 000 ton.Slakten av nötkreatur var marginellt högre än i februari 2014, sammanlagt slaktades cirka 32 800 vuxna nöt och 1 840 kalvar. Även slakten av svin var något högre än för samma månad 2014, 210 830 djur slaktades och deras slaktvikt uppgick till 19 750 ton. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Ägginvägningsstatistiken är tillgänglig för januari 2015. 8 300 ton levererades av Svenska Äggs medlemsföretag. Då deras marknadsandel uppskattas till cirka 82 % borde den totala äggproduktionen ha uppgått till cirka 10 100 ton. Någon statistik över slakt av fjäderfä under 2015 finns hittills inte tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen