Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:03

Publiceringsdatum: 2015-05-21

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

23 Miljoner kycklingar slaktade första kvartalet 2015

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2015 var 260 000 ton; precis som i mars ett år tidigare men 12 % mer än i februari i år. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2012 till mars 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk låg på en oförändrad nivå jämfört med i mars 2014, 70 000 ton. Produktionen av grädde var 9 800 ton, 1 000 ton mer än i mars föregående år.

Slakten av storboskap var marginellt högre än i mars 2014, sammanlagt slaktades cirka 33 800 vuxna nöt. 2 150 kalvar slaktades vilket var något mindre än samma månad föregående år. Även slakten av svin var högre än för samma månad 2014, 230 340 djur slaktades och deras slaktvikt uppgick till 21 410 ton. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

22 818 000 kycklingar, 801 100 höns och 105 960 kalkoner slaktades under det första kvartalet 2015. Jämfört med förra året är antalet kycklingar i det närmaste oförändrat, medan slakten av höns stigit med knappt 9 % och slakten av kalkoner sjunkit med drygt 7 %.

Ägginvägningsstatistik är nu tillgänglig fram till mars 2015. Fram till dess hade 25 600 ton levererats av Svenska Äggs medlemsföretag i år. Då deras marknadsandel uppskattas till cirka 82 % borde den totala äggproduktionen ha uppgått till cirka 31 200 ton. Den nivån är i stort sett oförändrad jämfört med för motsvarande perioder 2013 och 2014.

Hitta på sidan

Till toppen