Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:04

Publiceringsdatum: 2015-06-17

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fjäderfäslakt rapporteras månadsvis för 2015

Kvantiteten invägd mjölk i april 2015 var 252 000 ton; 1 000 ton mindre än i april ett år tidigare och 3 % mindre mer än i mars i år. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2012 till april 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk låg på en oförändrad nivå jämfört med i april 2014, 67 000 ton. Produktionen av grädde var 8 800 ton. Hittills i år har det producerats 1 900 ton mer grädde än vid samma tidpunkt förra året.

Slakten av storboskap var marginellt högre än i april 2014, sammanlagt slaktades drygt 32 400 vuxna nötdjur. 1 900 kalvar slaktades vilket var 17 % mindre än samma månad föregående år. Slakten av svin var högre än för samma månad 2014, 214 000 djur slaktades och deras slaktvikt uppgick till 19 810 ton. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Nu finns slaktstatistik för fjäderfä redovisat per månad för 2015. Tidigare har redovisning skett per kvartal. I samband med justering till redovisning per månad har vi också börjat redovisa höns och kalkon exklusive kasserade slaktkroppar. Tidigare år är det endast kyckling som vi redovisat exklusive kasserade. 7 857 280 kycklingar, 237 820 hönor och 31 600 kalkoner slaktades i april. För samtliga grupper är det färre slaktade i april än i mars 2015. Slakten av höns har minskat mest, med 34 %.

I april 2015 har det levererats 8 500 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 7 % jämfört med samma månad 2014. Deras marknadsandel uppskattas till ca 82 % av den totala marknaden.

Hitta på sidan

Till toppen