Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:05

Publiceringsdatum: 2015-07-06

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakt av nötdjur och svin lägre än maj 2014

Totalt slaktades drygt 30 900 vuxna nötdjur och knappt 1 800 kalvar i maj 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till 10 268 ton vilket är lägre än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur A. Slakten av svin är den lägsta i maj månad de senaste 15 åren. I maj i år slaktades 198 800 svin, vilket innebar en vikt på 18 150 ton. Figur A och Figur B visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I maj 2015 slaktades 7 679 460 kycklingar, 185 100 hönor och 35 880 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 11 520 ton. Kycklingarna svarar för 96 % av den vikten.

Kvantiteten invägd mjölk i maj, produktionen vid mejerier i maj finns inte tillgänglig när detta Statistiska Meddelande publiceras. Tabellerna 1 och 2 är därför inte uppdaterade. När data finns läggs den ut i databasen.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i maj 2015 är inte heller tillgänglig vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen