Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:07

Publiceringsdatum: 2015-09-28

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur i juli i år är större än i juli 2014

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2015 var 246 500 ton; 1 100 ton mer än i juli ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till juli 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juli 63 100 ton, vilket är 1 100 ton mer än juli 2014. Hittills i år har det producerats 64 100 ton grädde, det är 3 400 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades drygt 30 400 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar i juli 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 10 100 ton vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mindre i juli i år än i juli de senaste tre åren. I juli i år slaktades 223 600 svin, vilket innebar en vikt på 20 000 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I juli slaktades 8 334 200 kycklingar, 146 870 hönor och 36 400 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 12 400 ton. Kycklingarna svarar för 96 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i juli 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen