Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:08

Publiceringsdatum: 2015-10-21

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Lägsta månadsslakten av svin hittills i år

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2015 var 243 900 ton; 3 000 ton mer än i augusti ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till augusti 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i augusti 66 400 ton, vilket är 1 400 ton mindre än augusti 2014. Hittills i år har det producerats 73 200 ton grädde, det är 4 200 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 34 000 vuxna nötdjur och knappt 1 700 kalvar i augusti 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 11 200 ton, vilket är mer än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mindre i augusti i år än i augusti de senaste tre åren. I augusti i år slaktades 200 600 svin, vilket innebar en vikt på 18 000 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I augusti slaktades 7 720 700 kycklingar, 291 200 hönor och 34 500 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 11 700 ton. Kycklingarna svarar för 95 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i augusti 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen