Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:01

Publiceringsdatum: 2016-03-15

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mindre slakt i januari 2016 än i januari 2015

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2016 var 245 700 ton; 6 600 ton mindre än i januari ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till januari 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i januari 70 700 ton, vilket är 800 ton mer än januari 2015. I januari 2016 har det producerats 10 200 ton grädde, det är 1 200 ton mer än i januari 2015.

Totalt slaktades knappt 29 400 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar i januari 2016. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 9 600 ton, vilket är mindre än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mindre i januari 2016 än samma månad de tre senaste åren. I januari slaktades det drygt 204 400 svin, vilket innebar en vikt på 19 100 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i januari var 250 ton, det är en minskning med 70 ton jämfört med januari 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det knappt 11 200 ton fjäderfä i januari 2016, vilket är lite mindre än i januari 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 95 % av vikten. Figur E visar månadsvis utveckling i slakten av fjäderfä för 2015 och 2016.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i januari 2016 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen