Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:02

Publiceringsdatum: 2016-04-18

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mer slakt i februari 2016 än i februari 2015

Kvantiteten invägd mjölk i februari 2016 var 238 700 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till februari 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i februari 66 000 ton, vilket är 2 100 ton mer än februari 2015. I februari 2016 har det producerats 8 900 ton grädde, det är 100 ton mer än i februari 2015.

Totalt slaktades knappt 32 600 vuxna nötdjur och drygt 1 300 kalvar i februari 2016. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 10 700 ton, vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mer i februari 2016 än samma månad de tre senaste åren. I februari slaktades det drygt 212 400 svin, vilket innebar en vikt på 19 800 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i februari var 270 ton, det är en lite mer än i februari 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det drygt 12 100 ton fjäderfä i februari 2016, vilket är lite mer än i februari 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 96 % av vikten. Figur E visar månadsvis utveckling i slakten av fjäderfä för 2015 och 2016.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i januari och februari 2016 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen