Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:03

Publiceringsdatum: 2016-05-16

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mindre slakt i mars 2016 än i mars 2015

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2016 var 257 300 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till mars 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i mars 70 300 ton, vilket är 300 ton mer än mars 2015. Under januari till mars 2016 har det producerats 29 500 ton grädde. Det är 1 800 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades knappt 31 600 vuxna nötdjur och knappt 1 500 kalvar i mars 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till knappt 10 500 ton, vilket är mindre än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mindre i mars 2016 än samma månad de två senaste åren. I mars slaktades det drygt 216 200 svin, med en total vikt på 20 100 ton. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i mars var 380 ton, det är 40 ton mindre än i mars 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det knappt 12 200 ton fjäderfä i mars 2016, vilket är lite mindre än i mars 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 97 % av vikten. Figur E visar kvartalsvis utveckling av slakten av fjäderfä sedan 2013.

I mars 2016 har det leveratas 10 000 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 5 % jämfört med mars 2015. Deras marknadsandel har ökat från ca 80 % år 2013 till ca 83 % år 2015. Figur F visar månadsvis invägning av ägg sedan 2013.

Hitta på sidan

Till toppen