Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:07

Publiceringsdatum: 2016-09-19

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Oförändrad slakt av fjäderfä 2016 jämfört med samma period under 2015

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2016 var 239 100 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till juli 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juli 63 000 ton, vilket är oförändrat jämfört med juli 2015. Under januari till juli 2016 har det producerats 66 100 ton grädde. Det är 1 600 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades drygt 27 900 vuxna nötdjur och knapp 1 100 kalvar i juli 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till cirka 9 400 ton, vilket är markant mindre än samma månad det föregående året. Bortsett från toppen i maj månad har nu slakten av nötkreatur varit mindre än föregående år vid varje mättillfälle. Slakten av nötkreatur visas i Figur B.

I juli slaktades det knappt 201 000 svin, med en total vikt på drygt 18 200 ton. I april var slakten relativt stor jämfört med tidigare år, men nu har den dalat så pass att den är lägre. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i juli var drygt 300 ton, något mindre än i juli 2014 och 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Slaktstatistik för fjäderfä finns nu tillgänglig för juni och juli månad. I juli var den drygt 12 500 ton, i stort sett lika stor som 2015 men betydligt större än i juli 2014. Slakten av kyckling uppgår till nästan 96 % av den totala slaktvikten för fjäderfä, vars utveckling visas i Figur E.

Ännu finns ingen mer aktuell statistik för äggingvägning än den från april månad i år, men så fort den uppdateras kommer den att finnas tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen