Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:08

Publiceringsdatum: 2016-10-18

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Större slakt av både nöt och svin i augusti 2016 jämfört med tidigare år

Kvantiteten invägd mjölk var i augusti 2016 233 900 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till augusti 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i augusti 66 000 ton, vilket är oförändrat jämfört med augusti 2015. Hittills i år är skillnaderna små när produktionen av mjölkprodukter jämförs med förra året. Undantagen är smörproduktionen, som är cirka 10 % högre hittills i år, och produktionen av mjölkpulver som är drygt 9 % lägre. I övrigt är produktionsmängderna närmast oförändrade. Se Tabell 2 för mer detaljer.

Totalt slaktades knappt 36 700 vuxna nötdjur och närmare 1 300 kalvar i augusti 2016. Det är ett ovanligt lågt antal kalvar för den här månaden, jämfört med samma månad tidigare år. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till cirka 12 300 ton. Under de flesta månader under 2016 har slakten varit mindre än motsvarande månader tidigare år, men i maj och augusti var förhållandet det omvända. Slakten av nötkreatur visas i Figur B. En nyhet för denna utgåva är att den totala slakten av nötkreatur redovisas längst ned i Tabell 3a, tidigare har enbart delsummorna kalvar och storboskap redovisats.

I augusti 2016 slaktades det knappt 222 000 svin. Totalt hade de en vikt på nästan 20 100 ton, 12 % mer än i samma månad förra året. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i augusti 2016 var knappt 500 ton, ungefär som i augusti 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Det slaktades drygt 13 600 ton fjäderfä i Augusti 2016, slakten var större av både kyckling, höns och kalkoner. Den största ökningen stod kalkonslakten för, den var nu 24 % större än i augusti förra året. Ägginvägningsstatistiken är ännu inte tillgänglig för augusti, men den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas så fort den blir det. Notera att Svenska Äggs marknadsandel beräknas ha vuxit till 88 % år 2016, jämfört med 83 % år 2015, vilket förklarar en stor del av ökningen i saluförd kvantitet.

Hitta på sidan

Till toppen