Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:12

Publiceringsdatum: 2017-02-17

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slaktvikten av fjäderfä har ökat med 5 % mellan 2015 och 2016

Kvantiteten invägd mjölk i december 2016 var 234 300 ton. Figur A visar
invägning av mjölk månad för månad sedan år 2013. Den totala mängden invägd mjölk under 2016 var 2 862 000 ton. Produktionen av konsumtionsmjölk var i december 69 600 ton och 800 000 ton för hela 2016. Jämfört med 2015 minskade både mängden invägd mjölk och produktion av konsumtionsmjölk med 2 %. I tabell 2 finns mer detaljer kring produktion av mjölkprodukter.

Totalt slaktades 33 000 vuxna nötkreatur och 1 200 kalvar i december 2016. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 10 900 ton i december 2016, vilket visas i Figur B. Under hela 2016 slaktades 411 000 nötkreatur, vilket är 4 % mindre än år 2015. Även slaktvikten av nötkreatur minskade, från 133 100 ton år 2015 till 131 200 ton 2016. I december 2016 slaktades det drygt 211 800 svin med en totalvikt på drygt 19 700 ton. Motsvarande siffror för hela 2016 var 2 526 500 svin respektive 232 800 ton. Jämfört med 2015 minskade antal svin med 1 %, medan den totala slaktvikten i stort sett var oförändrad. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Slakten av får och lamm var i december 2016 knappt 400 ton. Totalt under 2016 var slakten drygt 5 000 ton, knappt 2 % mindre än år 2015. Drygt 251 000 djur slaktades. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Det slaktades drygt 13 300 ton fjäderfä i december 2016. Totalt slaktades 152 200 ton fjäderfä 2016. Det är drygt 5 % mer än 2015 och knappt 14 % mer än 2014. Figur E visar kvartalsvis utveckling av slakten av fjäderfä sedan 2013.

Under 2016 har det levererats 120 700 ton av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 14 % jämfört med 2015. Ökningen beror till viss del på att Svenska Äggs medlemsföretag uppskattas ha ökat sin marknadsandel från 83 % till 88 % mellan 2015 och 2016. Figur F visar månadsvis invägning av ägg sedan 2013.

Hitta på sidan

Till toppen