Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:01

Publiceringsdatum: 2017-04-19

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Tydlig fortsatt ökning i slakten av alla slags fjäderfä

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2017 var 243 600 ton, något mindre än i den första månaden de två föregående åren. Produktionen av konsumtionsmjölk var 66 900 ton, också det något mindre än i januari 2015 och 2016. Detsamma kan sägas även om andra mjölkprodukter, bortsett från grädde och smör som är relativt oförändrade. 9 200 ton grädde och 1 300 ton smör producerades i januari. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014.

Totalt slaktades 31 000 vuxna nötkreatur och 1 200 kalvar i januari 2017. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 10 300 ton, vilket visas i Figur B. Jämfört med i januari år 2016 slaktades det nu färre kalvar men fler tjurar av olika slag. Totalt slaktades drygt 11 000 tjurar i januari, att jämföra med knappt 9 900 i januari 2016. I januari 2017 slaktades också knappt 216 900 svin med en totalvikt om drygt 20 700 ton, vad gäller vikten är det en höjning om cirka 8 % jämfört med januari 2016. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2014. Slakten av får och lamm var drygt 300 ton i januari 2017, något mer än i samma månad året före. Utvecklingen för slakten av får och lamm sedan år 2014 visas i Figur D.

Slakten av fjäderfä fortsätter att växa och nådde i januari 2017 drygt 13 800 ton, vilket är 24 % högre än i januari 2016. Ökningen syns i såväl slakten av kyckling och höns som i kalkoner. Figur E visar månadsvis utvecklingen för slakten av fjäderfä sedan 2015.

Några data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag i januari finns inte tillgänglig ännu. Så fort de blir det kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas. Däremot har de gjort en ny beräkning av sin marknadsandel i Sverige under år 2016. Den uppges nu ha varit 86,5 %, 1,5 procentenheter lägre än tidigare.

Hitta på sidan

Till toppen