Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:02

Publiceringsdatum: 2017-04-19

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fjäderfä och lamm de enda djurslagen med ökande slakt i februari 2017

Kvantiteten invägd mjölk i februari 2017 var 225 400 ton, vilket är knappt 6 % mindre än i samma månad året innan. En stor del av skillnaden kan förklaras av att år 2016 var ett skottår och att februari därför hade en extra dag då mjölk vägdes in. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Produktionen av konsumtionsmjölk var i februari 63 900 ton. Produktionen av grädde var 9 300 ton, av ost 6 500 ton och av smör 1 400 ton.

I februari 2017 slaktades knappt 31 100 nötkreatur, varav 1 100 kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var drygt 10 000 ton, vilket är knappt 6 % mindre än i februari de två föregående åren. Minskningen syns i mängden slaktade kalvar, tjurar och kor. Figur B visar utvecklingen sedan januari 2014. Drygt 202 100 svin slaktades i februari 2017 och deras sammanlagda slaktvikt var knappt 19 300 ton. Även i detta fall är det en minskning sedan februari 2016, här med knappt 5 %. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Även slakten av hästar för humankonsumtion var lägre i februari 2017, cirka 190 djur jämfört med 230 respektive 270 i februari 2016 respektive 2015. Det enda djurslag med rött kött där slakten inte är mindre än föregående år är slakten av får och lamm. I februari 2017 var den knappt 13 500 djur, 3 respektive 4 % större än i samma månad år 2016 och 2015. Utvecklingen i slakt av får och lamm visas i Figur D.

Mängden slaktade fjäderfä var i februari 2017 knappt 13 200 ton, nästan 6 % mer än i samma månad 2016. Varken den slaktade vikten för höns eller kalkon har stigit, det är istället kvantiteten kyckling som står för ökningen. Antalet slaktade kalkoner har minskat relativt kraftigt, men den slaktade vikten är oförändrad på cirka 340 ton. Förklaringen är att en större andel av de slaktade kalkonerna är av det större slaget 2017. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Några data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag i januari och februari finns inte tillgänglig ännu. Så fort de blir det kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen