Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:05

Publiceringsdatum: 2017-07-04

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Rekyl i slaktsiffrorna i maj 2017

Under sommaren publiceras Animalieproduktion vid andra tidpunkter än vanligt. Publiceringen av detta Statistiska meddelande, SM1707, sker relativt tidigt, varför en stor del av den data som normalt redovisas ännu inte rapporterats in. Statistiken över mejeriproduktion samt invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag i maj månad är fortfarande inte tillgänglig. När den blir det kommer den att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

I maj 2017 slaktades cirka 34 300 nötkreatur, varav drygt 1 200 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var knappt 11 300 ton, vilket är 2 % mer än i maj 2016 och 10 % mer än i maj 2015. Trenden att variationerna månad för månad är ovanligt stora år 2017 tycks hålla i sig, vilket framgår av Figur A, som visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014. Slakten i maj var mindre för kategorierna kalvar, kvigor och ungkor än i motsvarande månad 2016, men för övriga kategorier var den större.

Även slakten av svin studsade upp i maj 2017, jämfört med både månaden innan och samma månad föregående år. Drygt 225 200 svin slaktades och deras sammanlagda slaktvikt var knappt 21 200 ton. Jämfört med i maj 2016 hade slakten av suggor, galtar och unggrisar minskat något, men i kategorin unggalt och framför allt i den dominerande kategorin slaktsvin var slakten större. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur B.

Slakten av får och lamm var även den högre i maj 2017 än i samma månad de två föregående åren. 17 600 djur slaktades, 21 respektive 30 % mer än i maj 2016 och 2015. Som framgår av Figur C, som visar utvecklingen i slakt av får och lamm sedan januari 2014, har den inte varit större i maj de senaste åren.

Mängden slaktade fjäderfä var i maj 2017 knappt 14 000 ton, nästan 3 % mer än i samma månad 2016. Slakten av höns var 46 % högre och slakten av kalkon 7 % högre. Drygt 95 % av den slaktade mängden fjäderfä utgörs dock av kyckling och kycklingslakten var knappt 2 % högre än i maj 2016. Även slakten av fjäderfä studsade upp till en för månaden rekordhög nivå igen efter nedgången i april. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur D.

Nästa Statistiska meddelande i serien Animalieproduktion, SM1708, publiceras inte förrän den 5 september. Databasen kan dock komma att uppdateras med fler siffror om animalieproduktionen i maj månad innan dess.

Hitta på sidan

Till toppen