Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:08

Publiceringsdatum: 2017-10-17

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt stark månadsvariation i slakt av svin

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2017 var 232 400 ton, vilket är drygt 1 % mindre än i samma månad året innan. I Figur A visas invägningen av mjölk från år 2014. Där kan man se att mängden invägd mjölk under 2017 fortsätter att vara mindre än tidigare år. Produktionen av konsumtionsmjölk var i augusti 66 000 ton. Produktionen av grädde var 9 000 ton, av ost 7 500 ton och av smör 1 200 ton.

I augusti 2017 slaktades cirka 37 500 nötkreatur, varav knappt 1 200 var kalvar. Den totala vikten av slaktade nöt var knappt 12 400 ton, vilket är årets hittills högsta notering. I jämförelse med augusti 2016 ökade vikten med 2 %. I augusti var det bara i kategorin ungtjur där slakten var högre än samma månad 2016. Figur B visar utvecklingen av slakt av nöt sedan januari 2014.

Den kraftiga månadsvariationen inom slakt av svin fortsatte under augusti. Drygt 231 300 svin slaktades denna månad med en sammanlagd slaktvikt på knappt 21 300 ton. Jämfört med augusti 2016 och 2015 ökade slaktvikten med 6 % respektive 18 %. Denna skillnad och hela utvecklingen av slakt av svin syns i figur C.

Under augusti slaktades det drygt 25 100 får och lamm med en total slaktvikt på 520 ton. Det är 7 % högre än motsvarande månad 2016. Utvecklingen av slakt av får och lamm sedan januari 2014 visas i figur D.

Mängden slaktade fjäderfä under augusti månad var 13 700 ton, vilket är en minskning med 1 % i jämförelse med augusti 2016. Slakten minskade i samtliga kategorier, betydligt mindre i slakten av höns. Knappt 96 % av den slaktade mängden fjäderfä utgjordes av kyckling, där slakten var 1 % lägre än motsvarande månad 2016. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för augusti månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas så fort den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen