Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:09

Publiceringsdatum: 2017-11-17

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fjäderfä det enda djurslag med ökande slakt i september 2017

Kvantiteten invägd mjölk i september 2017 var 219 800 ton, vilket ligger i nivå med september 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i september 65 000 ton. Produktionen av grädde var 8 900 ton, av ost 6 700 ton och av smör 1 000 ton. I figur A visas invägningen av mjölk från år 2014.

I september 2017 slaktades cirka 36 800 nötkreatur, därav drygt 1 300 kalvar. Den totala vikten av slaktade nöt uppgick till knappt 12 000 ton. Det innebär en minskning med ungefär 1 % jämfört med september 2016. Ungtjur var den enda kategori där slakten var högre än samma månad 2016. Utvecklingen av slakt av nöt sedan januari 2014 visas i figur B.

Drygt 209 400 svin slaktades denna månad med en sammanlagd slaktvikt på knappt 19 200 ton. Jämfört med september 2016 ökade slaktvikten med 3 %. Figur C visar utvecklingen av slakt av svin sedan 2014. Där kan man även notera att slakten fortsätter att variera mellan månaderna och åren.

Under september slaktades det drygt 32 800 får och lamm med en total slaktvikt på 650 ton. Det är 7 % mindre än motsvarande månad 2016 och 11 % mindre än september månad 2015. Utvecklingen av slakt av får och lamm sedan januari 2014 kan ses i figur D.

Under september månad var den slaktade mängden fjäderfä 12 900 ton, vilket är en minskning med 6 % i jämförelse med september 2016. Slakten av höns respektive kalkon var oförändrade, medan slakten av kyckling minskade med 7 %. Den sista posten utgör dryga 96 % av den totala fjäderfäslakten. Fjäderfäslaktens utveckling visas i figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Ägg för årets tre första kvartal finns nu tillgänglig. I september 2017 var invägningen 10 000 ton. Det är en minskning med 4 % i jämförelse med september 2016, men en ökning med knappt 17 % i förhållande till samma månad 2015.

Hitta på sidan

Till toppen