Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:10

Publiceringsdatum: 2017-12-15

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nöt, svin och fjäderfä ökade under oktober

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2017 var 223 600 ton, en mängd i nivå med oktober 2016. Mängden konsumtionsmjölk som producerades under oktober var 64 700 ton. Produktionen av grädde låg på 9 000 ton grädde, av ost 7 200 ton och produktionen av smör var 1 400 ton. Figur A visar förändringar i invägningen av mjölk från 2014.

Under oktober 2017 slaktades det drygt 38 500 nötkreatur, varav ungefär 1 500 kalvar. Totalvikten av slaktad nöt under månaden var knappt 12 400 ton. Det är en ökning med 6 % jämfört med oktober månad 2016. Kategorin ungko var den enda kategori som hade en minskad slaktvikt i förhållande till motsvarande månad förra året. I figur B kan man se utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014.

Denna månad slaktades det drygt 220 100 svin och den sammanlagda slaktvikten var 20 300 ton. I jämförelse med oktober 2016, är det en ökning med 9 %. Om man jämför med samma månad 2015 ökade slaktvikten med 2 %. Hur slakten av svin har utvecklats sedan januari 2014 kan man se i figur C.

Slakten av får och lamm var 2 % mindre i oktober 2017 än i oktober förra året. Det slaktades 36 900 får och lamm med en slaktvikt på 710 ton under månaden. Utvecklingen av slakt av får och lamm kan ses i figur D.

Mängden slaktade fjäderfä under oktober månad var 13 200 ton. Det är en ökning med 4 % i jämförelse med oktober 2016. För kategorierna höns och kalkon minskade slakten med 3 % respektive 10 %. Trots minskningen i dessa kategorier ökade slakten av fjäderfä, detta på grund av slakten av kyckling. Denna kategori stod för ungefär 95 % av den totala fjäderfäslakten och ökade med 5 %. Vidare utvecklingar i slakten av fjäderfä visas i figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för oktober månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen