Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:11

Publiceringsdatum: 2018-01-17

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökning av slakt av gris i november 2017

Kvantiteten invägd mjölk i november 2017 var 219 300 ton, en mängd i nivå med november 2016. Under november producerades det 65 500 ton konsumtionsmjölk. Därutöver var produktionen av grädde 9 200 ton, av ost 6 700 ton och av smör 1 100 ton.

Totalt slaktades det 39 800 nötkreatur i november, varav 1 500 kalvar. Totalvikten av slaktad nöt under månaden var knappt 12 700 ton. Jämfört med november 2016 ligger slaktvikten på samma nivå.

Under november slaktades det drygt 225 000 grisar och den sammanlagda slaktvikten var 20 800 ton. Vid jämförelser med föregående novembermånader kan man se en ökning gentemot både 2016 och 2015, med 2 respektive 5 %.

Det slaktades 32 400 får och lamm med en summerad slaktvikt på 620 ton under månaden. Det ger en minskning med 4 % i förhållande till november 2016.

Mängden slaktade fjäderfä under november månad var 13 100 ton. I förhållande till statistiken för november 2016 är det en minskning med 4 %. Ungefär 95 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling och slakten inom den kategorin minskade även den med 4 %.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för november är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen