Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:12

Publiceringsdatum: 2018-02-15

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Rekordhög slakt av får och lamm under 2017

Kvantiteten invägd mjölk i december var 235 400 ton, en mängd i nivå med siffrorna från december 2016. Totalt minskade mängden invägd mjölk med 2 % jämfört med 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk låg i december på 66 100 ton, totalt sett över hela 2017 var produktionen 2 % lägre än 2016. Därutöver producerades det 10 700 ton grädde, 6 600 ton ost och 600 ton smör under månaden.

Totalt slaktades det 31 200 nötkreatur i december, varav 1 200 kalvar. Slaktvikten av nöt låg på 10 000 ton, en minskning med 8 % i jämförelse med december 2016. Under hela 2017 slaktades det totalt 406 000 nötkreatur med en total slaktvikt på 132 100 ton. Detta är en minskning med 1 % i förhållande till statistiken för 2016.

I december slaktades det 191 400 grisar. Slaktvikten minskade med 10 % i jämförelse med december 2016, ner till 17 800 ton. Under hela 2017 slaktades det 2 576 300 grisar med den sammanlagda slaktvikten 240 700 ton, en ökning med 3 % i jämförelse med 2016.

Under månaden slaktades det 19 200 får och lamm, där den summerade slaktvikten var 370 ton. Sett till hela 2017 slaktades det 261 600 får och lamm med en total slaktvikt på 5 300 ton, vilket är den högsta noteringen sedan 1985. Jämfört med 2016 är det en ökning med 4 %.

Mängden slaktade fjäderfä i december var 11 100 ton, vilket är en 19 % minskning i förhållande till siffrorna från december 2016. Under helåret 2017 slaktades det 156 800 ton fjäderfä. Denna mängd ligger i nivå med 2016 års siffror.

Under 2017 levererades det totalt 118 200 ton ägg av Svenska äggs medlemsföretag. I förhållande till 2016 minskade mängden levererade ägg med 2 %.

Hitta på sidan

Till toppen