Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2018:03

Publiceringsdatum: 2018-05-16

Referensår: 2018 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036- 15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad slakt förutom av får och lamm

I mars var den invägda kvantiteten mjölk 243 600 ton, en minskning med 3 % i jämförelse med statistiken för mars 2017. Vid mejerierna producerades det 65 200 ton konsumtionsmjölk och 19 800 ton syrade mjölkprodukter. Dessutom producerades det under månaden även 8 800 ton grädde, 8 000 ton ost, 1 300 ton smör och 7 400 ton mjölkpulver.

Under mars slaktades det 35 100 nötkreatur, där 1 300 av dessa var kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 300 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med mars 2017.

Slakten av gris i mars minskade med 8 % jämfört med statistiken för mars förra året. Under mars 2018 slaktades det 217 300 grisar med en total slaktvikt på 20 800 ton.

I mars slaktades det 20 100 får och lamm och 18 700 av dessa var lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm låg för mars på 390 ton. Jämfört med samma månad förra året är det en ökning med 16 %.

Statistik över ägginvägningen för det första kvartalet finns nu tillgängliga i vår statistikdatabas. Under mars levererades det 10 900 ton ägg från Svenska Äggs medlemsföretag. Detta är en ökning med 3 % i jämförelse med förra årets siffror för samma månad.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen