Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2018:09

Publiceringsdatum: 2018-11-15

Referensår: 2018 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur och gris minskade i september

Kvantiteten mjölk invägd vid mejerierna under september var 215 500 ton, en minskning med 2 % jämfört med statistiken för september 2017. Vid mejerierna producerades 61 200 ton konsumtionsmjölk och 18 600 ton syrade produkter. Vidare producerades även 8 000 ton grädde, 6 400 ton ost, 1 100 ton smör och 7 100 ton mjölkpulver.

Det slaktades knappt 36 800 nötkreatur under september månad. Den totala slaktvikten, 11 700 ton, var en minskning med 3 % i förhållande till september 2017.

204 100 grisar slaktades under september. Den totala slaktvikten av gris var 19 000 ton, vilket är en minskning med 1 % jämfört med siffrorna för september 2017.

Under månaden slaktades 33 100 får och lamm, med en total slaktvikt på 650 ton. Den totala slaktvikten av får och lamm låg för månaden i nivå med statistiken för september förra året.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen