Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2018:10

Publiceringsdatum: 2018-12-14

Referensår: 2018 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Stor ökning av slakten av nötkreatur, gris och får

Kvantiteten mjölk invägd vid mejerierna under oktober var 218 800 ton. I jämförelse med oktober 2017 är det en minskning med drygt 2 %. 61 800 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter producerades vid mejerierna. Där producerades det även 8 100 ton grädde, 6 700 ton ost, 900 ton smör och 6 200 ton mjölkpulver.

Drygt 43 700 nötkreatur slaktades i oktober. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 900 ton, en ökning med 12 % jämfört med statistiken för oktober 2017.

Det slaktades knappt 242 600 grisar under oktober. Den totala slaktvikten av gris ökade med 12 % i förhållande till oktober 2017, till 22 600 ton.

Slakten av får och lamm under oktober ökade med 12 % jämfört med oktober 2017. Det slaktades 41 000 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten var 800 ton.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg för oktober var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. Däremot publiceras uppgifter om slakten av fjäderfä för januari till september i statistikdatabasen. När uppgifterna för oktober tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen