Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2018:12

Publiceringsdatum: 2019-02-12

Referensår: 2018 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av får och lamm 2018 den högsta någonsin

Kvantiteten invägd mjölk i december var 235 400 ton, en mängd i nivå med siffrorna för december 2017. Sett över hela året minskade den invägda mängden mjölk med 2 % jämfört med 2017. Under månaden producerades det 61 800 ton konsumtionsmjölk och 18 400 ton syrade produkter. Därutöver producerades det 8 200 ton grädde, 7 100 ton ost, 1 100 ton smör och 5 000 ton mjölkpulver under månaden.

29 900 nötkreatur slaktades i december. Den totala slaktvikten av nötkreatur, 9 600 ton, minskade med 5 % jämfört med december 2017. Det slaktades totalt 425 600 nötkreatur under 2018 och den totala slaktvikten var 136 900 ton. Det ger en ökning med 5 % i förhållande till statistiken för helåret 2017.

Under december slaktades det 191 600 grisar, med en total slaktvikt på 17 600 ton. I december minskade slakten av gris med 1 % jämfört med december 2017, medan den totala slaktvikten för hela 2018 ökade med 4 % jämfört med 2017. Under 2018 slaktades det 2 646 000 grisar och den totala slaktvikten var 249 800 ton.

I december slaktades det 19 300 får och lamm. I jämförelse med december 2017 ökade slakten av får och lamm med 4 %, till 390 ton. Under hela 2018 slaktades det 280 200 får och lamm, en ökning med drygt 6 % jämfört med föregående års siffror. Sedan uppgifterna om slakten av får och lamm började tas fram har ingen större total slaktvikt av får och lamm noterats än för 2018.

Mängden slaktade fjäderfä i december var 11 100 ton, vilket är i linje med statistiken för december 2017. För helåret 2018 minskade slakten av fjäderfä med 1 % i förhållande till 2017. Under 2018 slaktades det 155 000 ton fjäderfä.

Siffror för invägningen av ägg för december var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen