Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:03

Publiceringsdatum: 2019-05-14

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av får och lamm minskade kraftigt i mars

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2019 var 240 600 ton, varav 42 400 ton var ekologisk mjölk. Jämfört med mars 2018 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 1 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 1 %. Det producerades 62 400 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter under månaden. Ekologiska produkter utgjorde 12 000 ton av producerad konsumtionsmjölk och 2 000 ton av syrade produkter.

Det producerades även 8 200 ton grädde, 7 200 ton ost, 1 300 ton smör och 4 800 ton mjölkpulver under månaden. Den ekologiska andelen av produktionen av grädde uppgick till 410 ton medan den ekologiska andelen av produktionen av ost uppgick till 120 ton.

Slakten av nötkreatur i mars ökade med 8 % jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 37 900 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 200 ton.

Det slaktades 219 100 grisar i mars 2019. Den totala slaktvikten av gris var 21 000 ton, vilket är en ökning med 1 % jämfört med statistiken för mars 2018.

12 500 får och lamm slaktades i mars. Den totala slaktvikten av får och lamm, 260 ton, minskade med 34 % i förhållande till samma månad förra året.

I mars var den slaktade mängden fjäderfä 13 500 ton. Jämfört med siffrorna för mars 2018 ökade slakten av fjäderfä med 4 %. Knappt 94 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling, en kategori där slakten ökade med 3 % jämfört med motsvarande månad förra året.

10 500 ton ägg levererades av medlemsföretagen i Svenska Ägg under mars. Det är en ökning med 3 % i förhållande till mars 2018.

Hitta på sidan

Till toppen