Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:04

Publiceringsdatum: 2019-06-12

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Invägningen av mjölk ökade i april

Kvantiteten invägd mjölk i april 2019 var 239 700 ton, varav 40 700 ton ekologisk mjölk. I förhållande till statistiken för april 2018 ökade invägningen av mjölk med 2 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade marginellt. Under månaden producerades det 61 700 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk innefattade 11 800 ton ekologisk konsumtionsmjölk och produktionen av syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter.

Under månaden producerades det 8 200 ton grädde, 7 200 ton ost, 1 600 ton smör samt 4 800 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde 410 ton av producerad grädde samt 120 ton av producerad ost.

I april 2019 slaktades det 34 900 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 300 ton. Jämfört med siffrorna för motsvarande månad förra året är det en marginell ökning.

Det slaktades 219 000 grisar under april. Den totala slaktvikten av gris var 20 700 ton, en ökning med 1 % jämfört med april 2018.

Slakten av får och lamm ökade med 19 % i april jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 17 400 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 360 ton.

Mängden slaktade fjäderfä i april 2019 var 13 400 ton. Jämfört med april 2018 är det en ökning med knappt 5 %. Slakten av fjäderfä bestod till 95 % av kyckling. Slakten av kyckling ökade med 5 % i jämförelse med siffrorna för april 2018.

Siffrorna för invägningen av ägg i april var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen