Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:11

Publiceringsdatum: 2020-01-16

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Kraftigt minskad slakt av gris och får i november

Kvantiteten invägd mjölk i november 2019 var 210 800 ton, varav 36 500 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för november 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk visade upp en marginell minskning.

Under månaden producerades det 60 300 ton konsumtionsmjölk och 19 200 ton syrade produkter. Det producerades även 7 900 ton grädde, 6 500 ton ost, 1 300 ton smör samt 5 700 ton mjölkpulver. Produktionen av ost inkluderar ungefär 100 ton ekologisk ost.

I november slaktades det 39 300 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 500 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med november 2018.

212 500 grisar slaktades i november 2019. Den totala slaktvikten av gris, 19 700 ton, är 11 % lägre än i november 2018.

Även slakten av får och lamm minskade i november jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 29 400 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 570 ton, vilket är 19 % lägre än november 2018.

I november var den slaktade mängden fjäderfä 13 500 ton. I jämförelse med november 2018 minskade slakten av fjäderfä med ungefär 1 %.

Siffror för invägningen av ägg i november var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen