Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:12

Publiceringsdatum: 2020-02-14

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av får och lamm minskade under december

Kvantiteten invägd mjölk i december 2019 var 226 800 ton, varav 39 800 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med december 2018 minskade den totala mjölkinvägningen med nästan 4 %. Under samma period ökade invägningen av ekologisk mjölk med knappt 1 %. Sett över helåret 2019 minskade den totala mjölkinvägningen med 2 %, medan invägningen av ekologisk mjölk uppvisade en marginell minskning jämfört med siffrorna för 2018.

Under december producerades det 61 000 ton konsumtionsmjölk och 19 000 ton syrade produkter. Därutöver producerades det 8 100 ton grädde, 6 900 ton ost, 900 ton smör och 5 500 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade även 100 ton ekologiska produkter.

Det slaktades 30 400 nötkreatur i december 2019. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 700 ton, vilket är en ökning med 2 % jämfört med december 2018. För helåret 2019 ökade slakten av nötkreatur med 2 % jämfört med 2018.

Under december slaktades det 190 400 grisar. Den totala slaktvikten av gris, 17 600 ton, minskade marginellt jämfört med samma månad förra året. För helåret 2019 minskade slakten av gris med 4 % i förhållande till 2018.

14 800 får och lamm slaktades i december 2019. Den totala slaktvikten, 290 ton, var en minskning med 26 % jämfört med december 2018. Jämfört med 2018, minskade slakten av får och lamm med 9 % under 2019.

Kvantiteten slaktade fjäderfä var i december 12 200 ton, en ökning med ungefär 10 % i jämförelse med siffrorna för december 2018. För helåret 2019 ligger slakten av fjäderfä 4 % över 2018 års siffror.

I december vägdes det in 10 400 ton ägg, varav 1 600 ton ekologiska ägg, från Svenska Äggs medlemsföretag. Jämfört med december 2018 ökade den totala invägningen av ägg med 6 %, medan invägningen av ekologiska ägg minskade med drygt 10 %. Under 2019 ökade den totala invägningen av ägg med 5 % jämfört med 2018. Samtidigt minskade invägningen av ekologiska ägg med 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen