Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:06

Publiceringsdatum: 2010-09-06

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-juni 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 4,5 % och slakten av svin med 0,2 % under januari-juni 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Slakten av kyckling ökade med 7,3 % jämfört med samma period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 3,9 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 1,1 % under januari-juni 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 10,0 % medan produktionen av mjölkpulver minskade med 28,0 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen