Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:07

Publiceringsdatum: 2010-09-20

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-juli 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 5,2 % och slakten av svin med 0,5 % under januari-juli 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 3,6 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,4 % under januari-juli 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 9,1 % medan produktionen av smör minskade med 24,7 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen