Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:08

Publiceringsdatum: 2010-10-20

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari-augusti 2010

Slakten av svin minskade med 0,9 % och slakten av nötkreatur med 5,1 % under januari-augusti 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 3,2 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,3 % under januari-augusti 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 8,6 % medan produktionen av mjölkpulver minskade med 25,8 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen