Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:09

Publiceringsdatum: 2010-11-22

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-september 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 2,1 % och slakten av svin ökade med 0,5 % under januari-september 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Slakten av kyckling ökade med 6,7 % under samma period.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 2,9 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,3 % under januari-september 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av smör minskade med 20,0 % och produktionen av ost med 4,2 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen