Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:10

Publiceringsdatum: 2010-12-20

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-oktober 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 2,7 % och slakten av svin ökade med 0,1 % under januari-oktober 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 2,5 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 0,1 % under januari-oktober 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 7,2 % medan produktionen av mjölkpulver minskade med 21,0 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen