Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:12

Publiceringsdatum: 2011-02-23

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin ökade under år 2010

Slakten av svin ökade med 1,3 % och slakten av nötkreatur minskade med 1,3 % under januari-december 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Slakten av kyckling ökade med 6,5 % jämfört med år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 2,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,4 % under januari-december 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 5,6 % medan produktionen av mjölkpulver minskade med 15,1 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen