Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:01

Publiceringsdatum: 2011-03-22

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari 2011

Slakten av nötkreatur minskade med 6,6 % och slakten av svin med 0,7 % under januari 2011 jämfört med januari 2010.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 2,6 % under januari 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av grädde ökade med 4,4 % och produktionen av smör med 6,2 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen