Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:02

Publiceringsdatum: 2011-04-19

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-februari 2011

Slakten av nötkreatur minskade med 6,5 % och slakten av svin ökade med 1,4 % under januari-februari 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 1,4 % under januari-februari 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av mjölkpulver ökade med 15,7 % och produktionen av ost minskade med 0,6 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen