Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:03

Publiceringsdatum: 2011-05-20

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin ökade under januari-mars 2011

Slakten av svin ökade med 2,1 % och slakten av nötkreatur minskade med 5,6 % under januari-mars 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Slakten av kyckling ökade med 5,2 % under samma period.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,6 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 0,4 % under januari-mars 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av grädde minskade med 4,3 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 19,3 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen