Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:06

Publiceringsdatum: 2011-09-06

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–juni 2011

Slakten av nötkreatur minskade med 4,0 % och slakten av svin med 0,6 % under januari–juni 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Slakten av kyckling ökade med 0,2 % under samma period.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,9 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 1,6 % under januari–juni 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av grädde minskade med 4,3 % och produktionen av ost med 3,7 % under samma period. Mejeristatistiken för juni 2011 är delvis preliminär.

Hitta på sidan

Till toppen