Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:09

Publiceringsdatum: 2011-11-22

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–september 2011

Slakten av svin minskade med 1,8 % och slakten av nötkreatur med 1,7 % under januari–september 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Slakten av kyckling var oförändrad under samma period.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,7 % under januari–september 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av smör minskade med 11,1 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 7,6 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen