Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:10

Publiceringsdatum: 2011-12-20

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–oktober 2011

Slakten av svin minskade med 2,5 % och slakten av nötkreatur med 1,1 % under januari–oktober 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 3,3 % under januari–oktober 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av ost minskade med 2,3 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 7,1 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen