Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:11

Publiceringsdatum: 2012-01-23

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–november 2011

Slakten av svin minskade med 2,9 % och slakten av nötkreatur var nästan oförändrad under januari–november 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,6 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 3,5 % under januari–november 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av mjölkpulver ökade med 4,0 % och produktionen av smör minskade med 6,5 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen