Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:12

Publiceringsdatum: 2012-02-22

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under år 2011

Slakten av svin minskade med 2,7 % och slakten av nötkreatur ökade med 0,3 % under januari–december 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Slakten av kyckling minskade med 0,4 % jämfört med år 2010.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 4,3 % under januari–december 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av grädde ökade med 0,2 % och produktionen av smör minskade med 7,0 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen