Få tag på foder på ett säkert sätt

Våren och försommaren var torr och gav en mindre förstaskörd av grovfoder än normalt och beten torkade bort. Det är dock för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir. Men du som har djur bör ta reda på vad som kan vara viktigt att tänka på när det gäller beten, men också planera hur du ska få tag på grov­foder på ett säkert sätt.

Foder inför vintern

Planera för hur du ska se till att dina djur har foder under stallsäsongen 2023/2024. På webbplatsen Hästsverige finns konkreta tips på hur du kan tänka vid foderbrist både när det gäller foder och bete. Tipsen kan vara bra även för dig som har andra djurslag.

Det här gäller för dig som för in foder från andra länder

  • Om du för in foder från andra länder och ska sälja det vidare till andra djurägare ska du registrera dig hos Jordbruksverket. Anmäl dig som foderleverantör
  • Om du för in foder från andra länder till egna djur eller till andras djur som finns på din anläggningen, exempelvis inackorderade hästar, behöver du inte registrera dig hos Jordbruksverket för det.
  • Om du köper från en svensk leverantör som tar in foder från andra länder ska du kontrollera att företaget är registrerat hos Jordbruksverket

Om det finns afrikansk svinpest i landet där fodret kommer från

Det finns risker med att importera foder från länder med afrikansk svinpest. Därför ska du undvika att ta in grovfoder, strö och spannmål till Sverige från sådana områden. Om du ändå planerar att ta in grovfoder, strö och spannmål från områden där det finns afrikansk svinpest, bör du:

  • lagra grovfoder, strö och spannmål som kommer från områden med afrikansk svinpest innan du tar det i bruk eller förmedlar det vidare. Grovfoder och strö bör lagras i minst tre månader och spannmål i en månad.
  • vara extra uppmärksam på eventuella rester av döda djur i fodret.

Om du upptäcker rester av djurkroppar som du inte kan utesluta kommer från vildsvin ska du så fort som möjligt kontakta djurhälsoenheten på Jordbruksverket via mejl:

Ta hand om foderrester och halm

Det är viktigt att du tar hand om foderrester och halm för att undvika etablering av ogräs, men även för att undvika smittor som afrikansk svinpest. Därför bör du ha en väl fungerande gödselstack så att materialet komposteras. Det gäller även för foderrester och halm från Sverige eftersom det också kan innehålla frön från ogräs. Använder du grovfoder från andra länder ska du aldrig ställa kasserade balar där vildsvin kan komma åt dem.

Växtmedelsrester i halm

Om du köper in halm ska du vara uppmärksam på om den är behandlad med växtskyddsmedel mot ogräs som innehåller pyralider. Dessa ogräsmedel har villkor för hur halmen som skördas får användas. Till exempel att halmen inte får användas i växthus, komposter eller att den inte får lämna den gård där medlet har använts.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-08-16