Nationell samverkansövning för stärkt motståndskraft

Sverige behöver stärka motståndskraften under fredstida krissi­tua­tioner, höjd beredskap och ytterst krig. Ett led i att göra detta är att öva. Samverkansövningen SAMÖ 2023, som genomförs den 15‑16 mars, är ett viktigt verktyg i arbetet. Jordbruksverket är en av de aktörer som deltar i övningen.

SAMÖ 2023 är den första nationella samverkansövningen inom det nya moderna civila försvaret. MSB samordnar övningen och Jordbruksverket är en av ett 20-tal övande aktörer som under två fullspäckade dagar övar i egna lokaler med egen stabsorganisation.

De som övar tränar på att arbeta under en krissituation och deras omvärld sköts centralt av ett så kallat motspel som för handlingen framåt. Motspelet får sina instruktioner från övnings­ledningen. Från Jordbruksverket, inklusive Distriktsveterinärerna, deltar ett 60-tal personer i övningen.

Stärkt förmåga till samverkan och ledning

Arbetet med klimatanpassning är en viktig del av Sveriges beredskap för kris och krig. Därför prövar och utvecklar SAMÖ 2023 krisberedskapen gällande storskaliga väderfenomen och översvämningar på nationell nivå.

Det övergripande syftet med övningen är att pröva förmågan till samverkan och ledning, samt prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå i samband med hantering av storskaliga, väderrelaterade händelser. Övningen ska dessutom tydliggöra rollfördelning och mandat vid ledning och prioritering av räddningsinsatser.

Jordbruksverket – en beredskapsmyndighet

Jordbruksverket är en av 60 beredskapsmyndigheter, det vill säga myndigheter med särskild betydelse för samhällets civila försvar. Jordbruksverket ska därmed planera för höjd beredskap och ytterst krig.

I rollen som beredskapsmyndighet arbetar Jordbruksverket för att Sverige ska ha en robust livsmedelsproduktion som ska fungera även under höjd beredskap. Vi ska också, vid höjd beredskap, kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har vi satt målet att Sveriges befolkning ska ha tillgång till den mängd säkra livsmedel, inklusive dricksvatten, som behövs under minst tre månader av höjd beredskap och samhällsstörningar.

Senast uppdaterad: 2023-03-20