Påverkan på livsmedelsförsörjningen och lantbruket i Sverige

Det förändrade säkerhetsläget i Europa påverkar Sverige på olika sätt. Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter.

Svensk livsmedelsförsörjning och handel

I nuläget finns det ingen anledning till oro för svensk livsmedelsförsörjning. Sverige har inte mycket handel inom jordbrukssektorn med Ukraina, Ryssland och Belarus.

Vi ser inga tendenser till mindre odling i Sverige under 2022, men priserna på mat kan stiga eftersom lantbrukets kostnader ökar.

Vi följer utvecklingen inom sektorn noga, har tät kontakt med branschen och har beredskap om situationen förändras.

Så påverkas svenskt lantbruk

Lantbruket påverkas framför allt av stigande priser på insatsvaror som konstgödsel, diesel, foder, el och emballage. Det kan ge sämre lönsamhet. Ett stöd till lantbruket med anledning av det höga kostnadsläget är redan under beredning.

Tillgången till gödning för växtsäsongen 2022 är god. Men om krisen blir långvarig kan det bli problem med tillgång på gödning.

Ytterligare en sak som kan påverka lantbruket är tillgången på säsongsarbetare från Ukraina.

Radioaktivt nedfall

Om radioaktiva ämnen skulle spridas i atmosfären faller de ner över åker- och betesmark och förorenar marken och grödorna. På vår sida om radioaktivt nedfall kan du läsa mer om vad du som lantbrukare behöver tänka på.

Koncentrationen av radioaktiv jod i atmosfären blir låg på stora avstånd. Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i drift i Ukraina är det därför inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige. På kärnkraftverket i Tjernobyl finns ingen radioaktiv jod kvar. Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas på uppmaning av länsstyrelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten har mer information.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-03-28