19 Maj 2022

Fältvandring: Gynna mångfald vid vatten – vikten av vatten för fåglar och pollinerande insekter

Välkommen till Mångfald på slättens fältvandring vid Klostersjön och Hornborgasjön den 19 maj klockan 9 till ca. 15.30.

Logotyp för projektet Mångfald på slätten.

Vattenmiljöer i jordbrukslandskapen fyller flera funktioner såsom rening av vatten, jämna ut vattenflöden och att bidra till ett rikt växt- och djurliv. Flera hotade och sällsynta arter i Sverige, har våtmarker, sjöar och vattendrag som sina livsmiljöer.

På den här fältvandringen får du lära dig mer om olika typer av vatten i jordbrukslandskapet och deras betydelse för biologisk mångfald, med fokus på fåglar och pollinerande insekter. Du får också tips på hur du med rätt skötsel kan förstärka dessa miljöer, gynna växter och djur och de nyttor som de ger. Vi besöker Klostersjön som är en återskapad sjö som invigdes 2021. Efter det åker vi till Hornborgasjön som är en av Sveriges främsta fågelsjöar.

Medverkar på fältvandringen gör Morgan Johansson på Naturvårdsgruppen och Sofie Stålhand med kollegor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Morgan är naturvårdsbiolog, projektledare och föreläsare och har stor erfarenhet av att anlägga våtmarker. Sofie är chef vid Hornborgasjön och har stor erfarenhet av förvaltningen av sjön.

Information och anmälan

Fältvandringen anordnas av Jordbruksverkets projekt Mångfald på slätten och vänder sig till rådgivare och lantbrukare.

Du deltar kostnadsfritt på själva fältvandringen, men betalar för dagens lunch på Café Doppingen. Jordbruksverket bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Vi kommer att förboka lunch till alla deltagare. Vill du inte ha lunch måste du ange det i din anmälan. Ange även eventuella allergier och specialkost i din anmälan.

Veckan innan fältvandringen kommer du att få en inbjudan till fältvandringen med detaljerat program och mer information.

Datum: torsdag den 19 maj

Tid: Klockan 9 till ca. 15.30

Plats: Klostersjön och Hornborgasjön. Transport sker med egen bil.

Antal deltagare: Antalet platser är begränsat till 30 deltagare.

Program

9.00 Kaffe och smörgås på Varnhems Klosterkafé

Klostersjön i Varnhem

Klostersjön anlades av munkarna på 1100-talet, men torrlades efter medeltiden. Klostersjön och den meandrade bäckfåran återskapades på nytt och invigdes 2021. Genom att sjön återskapats finns nu ett nytt ställe att leva på för många hotade arter. Morgan Johansson pratar om våtmarkens betydelse för pollinerande insekter. Vi får också se de åtgärder man har gjort för att gynna pollinerare i det omgivande landskapet, som att skapa förutsättningar för en rik flora och anlägga dödvedshögar och sandbäddar.

12:00 Lunch på Café Doppingen vid Hornborgasjön

Hornborgasjön

Hornborgasjön är en av Europas främsta fågelsjöar. Här häckar många olika fågelarter och sjön är även en viktig rastplats för flyttande fåglar. Sofie Stålhand, Länsstyrelsen Västra Götaland, med kollegor guidar oss på en promenad där vi får bekanta oss med det myller av liv som Hornborgasjön erbjuder. Vi får också lära oss mer om historiken kring sjön och hur skötseln ser ut idag.

15:00 Eftermiddagsfika på Café Doppingen

Vi avslutar dagen med fika och möjlighet att besöka Naturum Hornborgasjön på egen hand.

Anmäl dig här senast den 9 maj

Klostersjön med omgivning.

Klostersjön med omgivningar.

Kontakta oss om du har frågor

Jenny Henriksson

Senast uppdaterad: